Bygga Hus

Att bygga hus är en av de största investeringarna du kommer att göra och för oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med oss som husleverantör och hustillverkare. Hos oss finns en arkitekt som ritar huset efter dina idéer och önskemål. Arkitekten kan även hjälpa er med hur byggnaden bör placeras på fastigheten i förhållande till gata, terrängförhållanden och väderstreck. Vi hjälper dig med kontakten med kommunen om du önskar. Hos oss finns även en inredningssamordnare och köksdesigner som du träffar för att gå igenom inredningsvalen såsom golv, dörrar, kök  och badrum. Inför mötet med arkitekten eller inredningssamordnaren och köksdesignern är det bra om du har med dig foton eller urklipp på hus eller inredning som du tycker om, detta för att vi snabbare ska förstå vilken stil som är din.

Hos oss kan du välja att köpa huset med totalentreprenad och då få ett nyckelfärdigt hus. Väljer du en totalentreprenad är det vår samarbetspartner och systerbolag, Ramlösa Bygg AB som monterar ihop byggsatsen och som gör de invändiga snickerierna. Du kan även välja att enbart köpa huset som byggsats, det är då du som väljer hur mycket du vill ska ingå i byggsatsen. Vi gör även stomresta hus där du själv utför de invändiga arbetena. Du väljer hur mycket eller lite du vill göra i ditt nya hus.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att bygga hus med väggelement, tillverkade inomhus i vår fabrik och som vi därefter transporterar till byggarbetsplatsen. Att bygga med väggelement gör att byggtiden förkortas till att huset blir tätt.

Väljer du att bygga hus med oss, tar vi fram alla handlingar du behöver för att kunna lämna in bygglov och även de handlingar du behöver för att få ditt startbesked. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med oss och vi arbetar ständigt efter vår värdegrund noggrannhet, yrkesskicklighet, punktlighet och kvalitet.

I vårt Husgalleri så hittar du ett urval av alla villor som vi har levererat byggsatser till. Både som byggsats utan montagehjälp och som nyckelfärdigt hus.

Varje hus är unikt men processen från idé till verklighet är nästan densamma för alla husprojekt.
Vi har försökt att bryta ner husdrömmen i sex delar, som du kan läsa mer om här.

Första steget.
Du träffar en av våra säljare för ett första möte. Vid detta möte går ni igenom var tomten finns och vilka förutsättningar tomten har, vad har du för önskan och idéer? Har du redan ritningar går säljaren igenom dessa. Ni går även igenom hur ni vill att vi levererar huset. En byggsats som du själv monterar eller om du vill ha hjälp med monteringen som en delad entreprenad eller som en totalentreprenad. Valet är ditt.

 

Andra steget
Efter det första mötet kommer du att träffa säljaren fler gånger, bland annat för att gå igenom ritningarna och offerten. Efter att ni har skrivit kontrakt med oss gör vi ritningar till bygglovet. Vill ni, kan vi vara er kontaktperson mot kommunen under bygglovsprocessen.

 

Tredje steget
När bygglovet är beviljat och beslutet har vunnit laga kraft är det dags att starta projekteringen. Projekteringen innebär att vi i samråd med konstruktör och VVS-projektör tar fram bygghandlingar. Bygghandlingar som används vid tillverkningen och senare på byggarbetsplatsen. I samband med det tekniska samrådet på kommunen träffar ni vår projektledare. Vid denna tid blir ni även kallade till ett startmöte. På startmötet träffar du målare, elektriker, grundläggare, arbetsledare för snickare och vår projektledare. På detta möte går ni igenom projektet och alla ritningar.

 

Fjärde steget
Nu börjar processen med tillverkningen av väggelement och takstolar i vår fabrik. I samband med detta påbörjas även etableringen av arbetsbod på byggarbetsplatsen. Sedan påbörjas markarbetena och gjutningen av grundplattan. Efter att plattan är gjuten levereras väggelementen och strax därpå levereras även takstolarna och huset görs tätt så snabbt som möjligt. Vid detta skede är det dags för kontrollansvarig att kalla kommunen till ett arbetsplatsbesök.

 

Femte steget
När huset har fått tak och blivit tätt är det dags för fönsterleverans och montering av dessa. Nu påbörjas även gipsning och elektriker börjar dra sin el. När elektrikern är klar är det dags för att avsluta gipsningen och dags för målaren att komma in i huset. Vid detta skede är det även dags för taklagsmöte. På taklagsmötet som hålls i samband med lunchen, bjuder du snickarna och arbetarna på lunch, detta är den första måltiden i huset. Efter lunch sitter du ner tillsammans med projektledare, arbetsledare, elektriker, plattsättare, plåtslagare, VVS-montör och målare för att gå igenom de sista valen i huset. Det kan t ex. vara vilken tapet eller färg det ska vara på väggarna, vilken typ av strömbrytare du vill ha eller vilken blandare du vill ha i köket.

 

Sjätte steget
När målare och plattsättare har avslutat sina arbeten kommer snickarna tillbaka för att påbörja färdigställningen av huset. Nu läggs golv, dörrar, foder och lister sätts och köks- och badrumsinredning monteras. När detta är monterat är det dags för kontrollbesiktning och slutbesiktning. I samband med slutbesiktningen sker slutbetalningen och vi lämnar över nycklarna till dig. Innan du kan flytta in krävs ett slutsamråd med kommunen och din kontrollansvariga.