Takstolar

Vi har i vår fabrik i Ängelholm tillverkat takstolar i över 40 år och vet att varje projekt är unikt, vi lagerför därför inte takstolar utan tillverkar efter beställning. För oss spelar det ingen roll om takstolen är till ett bostadshus, garage carport eller lekstuga. Vi tillverkar alla takstolarna efter kundernas önskemål.

Våra kunder är privatpersoner, lokala byggentreprenörer eller större rikstäckande byggföretag. 

Våra takstolar är CE-märkta, certifieringen innebär att produkten uppfyller ställda krav i form av standard, lagstiftning och övriga föreskrifter. Vi är medlemmar i STAK, Svenska Takstolsföreningen.

Vi kan även erbjuda montering av takstolar.

Kontakta oss för att få en kostnadsfri offert på takstolar.

Fackverkstakstol är en fribärande takstol, tack vare lastupptagande diagonaler. Denna takstol används när vindsutrymmet inte ska inredas. Fackverkstakstolen går att tillverka från små spännvidder upp till större. Taklutningen går att få i olika grader, vanligast är 27 grader.

Pulpettakstolen är egentligen en halv fackverkstakstol, vilken används där man vill ha ett lutande tak utan traditionell nock. Denna takstol går att utforma som förhöjd om man önskar mycket isolering vid takfoten. Gradlutningen är flexibel bara man har möjlighet att ta upp lasterna med hjälp av diagonaler.

Mansardtakstol är en takstol som används till 1½-planshus med brutet tak. Denna takstol används när man vill ha mer volym på ovanvåningen tack vare en brantare lutning, vilken i regel brukar vara 63 grader upp till brytpunkten vid hanbjälken, där det övergår till 27 grader.

A-takstol är en takstol som egentligen är en fackverkstakstol som används då underramen önskas höjas. Denna takstol genererar mycket högre horisontella krafter än övriga takstolsmodeller, d.v.s. att takstolen vill trycka ut ytterväggarna vid upplagen. Takstolen kan avlastas om man har möjlighet till nockbalk eller om takstolen är anpassad efter rimliga spännvidder. Taklutningen är varierande men vanligtvis 20 grader, 27 grader eller 38 grader.

Saxtakstolen är en fribärande takstol inom rimliga spännvidder. Denna takstol används när det ska vara ”öppet upp i nock” eller ryggåstak för att uppleva rymden i sitt hus. Tekniken bakom är att den utvändiga takvinkeln är större än den invändiga takvinkeln. Gradtalsskillnaden mellan den utvändiga och invändiga lutningen beror på takstolens spännvidd.  En stor fördel med saxtakstolen är att man kan få plats med installationsrör och ventilation i yttertaket.
Taklutningen utvändigt varierar från 45 grader ner till strax under 20 grader.

Ramverkstakstolen är en vanlig takstol som används till 1½-plans hus, där man önskar att inreda ovanvåningen. Det erfordras ett relativ centriskt mittupplag för att klara sviktkraven, d.v.s. att golvet inte gungar när det beträds. Mellanbjälkar bistår värdefull styrka i sviktavseende.
Kommunerna har i detaljplanerna oftast ett krav på byggnadshöjd, den mäts vid takfoten. Har man en hög tillåten byggnadshöjd, kan man utföra takstolen som förhöjd ramverkstakstol, rent praktiskt innebär det att du får en högre stödbensvägg och volymen på ovanvåningen ökar. Taklutningen är vanligen 38 grader eller 45 grader.

Det finns en uppsjö av olika utförande för takbalkar, både geometriskt och materialmässigt. Oftast används materialet kertobalkar eller limträbalkar till takbalkar. Vid längre spännvidder önskar ett upplag, exempelvis en bärande vägg. Taklutningarna varierar från 0 grader till 45 grader.