Husgalleri

Vi har här valt att presentera några hus som vi har byggt genom åren. Husen är kategoriserade som 1-plan, 1½ -plan och 2-planshus. Byggnader med samma mått och planlösning kan förändras beroende på takutformning, kulör, fasadbeklädnad och fönster. Vi avgör inte hur ditt hus designas, men vi hjälper dig gärna med alla detaljer för att få ett lyckat helhetsintryck

1 Planshus

1½ Planshus

2 Planshus